Konsultacje
prawne
Konsultacje
podatkowe
Działalność
księgowa

?KDPP

???dzkie Konsorcjum Doradc??w Podatkowych i Prawnych Sp????ka z o.o. zosta??o zawi?zane w 2005 roku przez dw??ch doradc??w podatkowych w celu zwi?kszenia poziomu i jako??ci ??wiadczonych us??ug.

 

Zapraszamy wolne terminy 2013

Ubezpieczenie

Gwarantem bezpiecze??stwa ??wiadczonych przez nas us??ug jest polisa ubezpieczenia OC.